Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych

Administrator danych jest firma Golf Brothers, s.r.o. z siedzibą w Ropicy 365, 739 61 Třinec, IČO: 27790690, zapisana w rejestrze C 41766 prowadzonym w Wojewódzkim sądzie w Ostrawie, rejestrowana urzędem danych osobowych w Pradze pod rej. numerem 000xxxxx.

Golf Brothers, s.r.o. jest administratorem danych osobowych według art. 4 punkt 7) zarządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych w powiązaniu z przetwarzaniem danych osobowych oraz o przemieszczaniu danych, wraz zakonczeniem działania art. 95/46/ES (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej: “RODO”). Administrator zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.

Przetwarzanie danych osobowych w zakresie:

 • imię nazwisko
 • adres
 • numer telefonu
 • adres email
 • w przypadku osobób prowadzących działalność lub firm NIP, REGON (dalej dane osobowe)

Wrażliwe dane osobowe

Dane podlegające pod RODO ze względu wrażliwych danych osobistych niezbieramy

Cel zbierania informacji

 • Celem zbierania danych osobych to pełnienie obowiązku prawnego pomiędzy kupującym a sprzedawcą oraz pełnienia ogólnych obowiązków powstałych z ustaleń prawnych.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy w ramach pełnienia obowiązku prawnego. Administrator danych może w szczególnych przypadkach organom prawnym. Administrator może również przekazać dane osobowe następującym subjektom.

Realizacja umowy kupna/sprzedaży (dostawa/płatność) :

 • PPL CZ s.r.o., CZ25194798
 • Česká pošta, s.p., CZ47114983
 • Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., CZ61329266
 • FROGMAN s.r.o., CZ49434624
 • GOPAY s.r.o., CZ26046768

Do celów marketingowych:.

 • Facebook Ireland Limited, IE9692928F
 • Google Ireland Limited, IE6388047V
 • Heureka Shopping s.r.o., CZ02387727
 • Seznam.cz, a.s., CZ26168685
 • ECOMAIL.CZ, s.r.o., CZ02762943

Prowadzenie systemów informatycznych:

 • E LINKX a.s., CZ25847180
 • BT MEDIA INVEST s.r.o., CZ01421824

Porady finansowe:

 • DAINPO, spol. s r.o., CZ25351192

Prawnym powodem jest pełnienie obowiązku zawartym umową kupna/sprzedaży z subjektem kupującym, oraz administratorem strony trzeciej. Administrator nie przekazuje danych osobowyych należących do grupy specjalnej.

Czas przetwarzania

 • Dane osobowe mogą być przetwarzane po czas potrzebny do pełnienia obowiązków wypływających z zawarcia umowy oraz sporów wynikających z zawarcia umowy.

Obowiązek podania danych osobowych

 • Dane osobowe są potrzebne administratorowi w celu pełniena praw oraz obowiązków wypływąjących z zawartości umowy.

Usuwanie danych osobowych

 • Po spełnieniu prawnego obowiązku zawartego w umowie pomiędzy kupującym a sprzedawcą są dane usuwane automatycznie, grupowo, w cyklach określonych administratorem.

Dane osobowe poza UE

 • Dane osobowe przetwarzamy tylko w ramach UE, tak samo wszystkie subjekty z którymi współpracujemy.

Prawa subjektów danych

Prawa które Wam według zarządzeń prawnych należą w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Prawo dostępu do swych dancyh osobowych
 • Prawo na zmianę swych danych osobowych
 • Prawo na usunięcie (tak zwane. „prawo być zapomnianym“) (z ważnością od od 25. 5. 2018)
 • Prawo na ograniczenie dostępu do swych danych osobowych (z ważnością od 25. 5. 2018)
 • Prawo wznieść sprzeciw przeciwko przetwarzaniu swych danych osobowych z powodu konkretnej sytuacji klienta (z ważnością od 25. 5. 2018)
 • Prawo na przeniesienie danych osobowych (z ważnością od 25. 5. 2018)
 • Prawo o anulowanie swej zgody
 • Prawo podania skargi przeciwko przetwarzaniu swych danych osobowych w urzędzie Ochrony danych osobowych , Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

Zasady ochrony danych osobowych ważne od 22. maja 2018

Dlaczego kupować w GolfBrothers.pl?
w magazynie to w magazynie

Mamy swój magazyn z dotępnością towaru online.

Gwarancja oryginalności

Oferujemy tylko oryginalne produkty prosto z oficjalnej dystrybucji!

Najlepsze ceny

Chętnie dorównamy cenę konkurencji.

Szybka wysyłka

Towar z naszego magazynu wysyłamy najpóźniej kolejny dzień roboczy.